• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

AUTOMATYKA

WARTO AUTOMATYZOWAĆ ABY OSZCZĘDZAĆ PIENIĄDZE I ŚRODOWISKO

Aktualnie specjalizujemy się w automatykach dotyczących systemów grzewczych.Ponieważ firma od powstania działa w zakresie aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka ,mamy duże doświadczenie w tym temacie. Przekłada się to na opracowane i sprawdzone w praktyce wielorakie warianty automatyki systemów grzewczych w domach, halach, mieszkaniach i innych obiektach.

 

Jakie są główne cele automatyzacji:- bezobsługowa eksploatacja urządzeń

- maksymalne zabezpieczenie przed awariami i ich skutkami
-uzyskanie jak największej obniżki kosztów eksploatacji głównie paliwa

Klient użytkujący dany obiekt porównuje koszty np. zużycia wody czy gazu /oleju opałowego/ itp. do kosztów ponoszonych przez innych użytkowników podobnych obiektów i stwierdza że jego koszty są niekiedy nawet trzykrotnie wyższe. Wówczas powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą.

Przeprowadzimy kompleksowe rozeznanie sytuacji, wykonamy stosowne pomiary i obliczenia, a następnie zaproponujemy konkretne rozwiązania techniczne z określeniem kosztów.

Na większości pracujących systemów grzewczych /szczególnie starych/ można drogą małych kroków, lub jednorazowo je modernizując osiągnąć oszczędności kosztów eksploatacyjnych oraz paliwowych od 15 % do nawet 80 %

Niejednokrotnie nakłady na te modernizacje zwracają się już po jednym sezonie grzewczym. Im większy obiekt i więcej osób go użytkuje tym szybciej zwracają się nakłady na automatyzację i modernizację systemów grzewczych. W trakcie naszego działania wykonywaliśmy różne prace dla instytutów badawczych Akademii Górniczo-Hutniczej, czy Akademii Rolniczej co pozwoliło nam sprawdzić w praktyce wiele rozwiązań technicznych, koncepcyjnych i konkretnych urządzeń sterowniczych, sygnalizacyjnych czy automatyk. Dzisiaj to procentuje, szczególnie gdy staramy się być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Braliśmy udział w wielu specjalistycznych targach.

Bierzemy udział w szkoleniach firm producentów urządzeń oraz technik wykonawczych w ogrzewnictwie, a także w sympozjach organizowanych przez Wyższe Uczelnie, Naczelną Organizację Techniczną i inne a dotyczących bieżących i przyszłych źródeł energii oraz ich cen. We współpracy z firmą amerykańską usprawniamy i testujemy specjalny model pompy ciepła który w całości zmontowaliśmy i uzbroiliśmy w systemy kontrolno-pomiarowe.

 

 
Joomla SEO by AceSEF