• Buderus - systemy solarne

    Buderus - systemy solarne

  • Vaillant - kotły gazowe

    Vaillant - kotły gazowe

  • Vaillant - pompy ciepła

    Vaillant - pompy ciepła

Automatyka

WARTO AUTOMATYZOWAĆ  ABY OSZCZĘDZAĆ  PIENIĄDZE I ŚRODOWISKO


Aktualnie specjalizujemy się w automatykach dotyczących systemów grzewczych. Ponieważ firma od powstania działa w zakresie aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, mamy duże doświadczenie w tym temacie. Przekłada się to na opracowane i sprawdzone w praktyce wielorakie warianty automatyki systemów grzewczych w domach, halach, mieszkaniach i innych obiektach.

Jakie są główne cele automatyzacji:

Klient użytkujący dany obiekt porównuje koszty np. zużycia wody czy gazu /oleju opałowego/ itp. do kosztów ponoszonych przez innych użytkowników podobnych obiektów i stwierdza że jego koszty są niekiedy nawet trzykrotnie wyższe. Wówczas powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Przeprowadzimy kompleksowe rozeznanie sytuacji, wykonamy stosowne pomiary i obliczenia, a następnie zaproponujemy konkretne rozwiązania techniczne z określeniem kosztów.

Na większości pracujących systemów grzewczych /szczególnie starych/ można drogą małych kroków, lub jednorazowo je modernizując osiągnąć oszczędności kosztów eksploatacyjnych oraz paliwowych od 15 % do nawet 80 %. Niejednokrotnie nakłady na te modernizacje zwracają się już po jednym lub dwu sezonach grzewczych. Im większy obiekt i więcej osób go użytkuje tym szybciej zwracają się nakłady na automatyzację i modernizację systemów grzewczych. W trakcie naszego działania wykonywaliśmy różne prace dla instytutów badawczych np. Akademii Górniczo-Hutniczej, czy Akademii Rolniczej. Pozwoliło nam to sprawdzić w praktyce wiele rozwiązań technicznych, koncepcyjnych i konkretnych urządzeń sterowniczych, sygnalizacyjnych czy automatyk. Dzisiaj to procentuje, szczególnie gdy staramy się być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Braliśmy udział w wielu specjalistycznych targach.

Bierzemy udział w szkoleniach firm producentów urządzeń oraz technik wykonawczych w ogrzewnictwie, a także w sympozjach organizowanych przez Wyższe Uczelnie, Naczelną Organizację Techniczną i inne a dotyczących bieżących i przyszłych źródeł energii oraz ich cen. We współpracy z firmą amerykańską usprawniliśmy i testowaliśmy specjalny model pompy ciepła, który w całości zmontowaliśmy i uzbroiliśmy w systemy kontrolno-pomiarowe.